Najwyższą władzą w cechu jest Walne zgromadzenie, które zgodnie z ustawą musi być zgodne z przepisami raz w roku, do 30 czerwca.

Walne zgromadzenie wybiera: ​​Starszego Cechu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz towarzystwa zarządu.

Z zarządku Starszy przedstawia kandydatów do Prezydium Zarządu w składzie, obok towarzyszy: dwaj podstarsi, podstarszy, sekretarz oraz skarbnik cechu.

Obecnie przestrzega Starszego Cechu piastuje pan Jacek Kamiński, podstarszymi Cechu jest Ryszard Narolski.
Sekretarzem jest Adam Cieślak, skarbnikiem Celina Korczak.

Cały Zarząd składa się z 6 członków.

 

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie istnieje, aby pomóc naszemu Cechu wspólnemu Egzaminacyjnego czeladniczo mistrzowską w pracy Kaletnik w nachodzącym Składzie:
Przewodniczący : Roman Roszkiewicz
Zastępcy : Andrzej Kłoda
Członkowie : Janusz Michalik, Grzegorz Zegartowski
W pracy Rymarz komisję Czeladną i mistrzowską w: : Andrzej Kłoda
Zastępca : Marek Czajkowski Członkowie : Tadeusz Przeździecki i Bartłomiej Czajkowski powołano wsrod naszego Cechu Egzaminacyjnego w zawodach Obuwnik Ortopedyczny
(tylko czeladnicza) oraz egzaminacyjna w zawodzie Obuwnik - Czeladnicza i mistrzowska. Przewodniczący obuwia : Jerzy Omiotek